Daily Archives: 06/03/2019

تاریخچه شستشو و رختشویخانه ها

تاریخچه شستن لباس ها ابتدا در جوی های آب و رودخانه ها صورت می گرفت. در زمان های قدیم که مواد شوینده و لباسشویی مانند امروز وجود نداشته است با نوعی گل مخصوص شست وشو لباس ها در آب خیس می کردند و سپس لکه های موجود بر روی لباس را به وسیله این گل […]